COMPANY PROFILE

Our company mainly produces stainless steel, cast iron, cast steel and non-ferrous metals etc. various types of high quality parts. Man products used in machine tool industry, gas turbine, power, rail transit industry, mining machinery industry,textile machinery ndustry, chemical and dyeing industry, pmp and valve industry, agricultral machinery industry, food machine and automobile industry and so on. Production process: sand casting and preision casting and hard-precision shell castings and so on.

the weight of the essence of tough shell casting Products weight range:

sand casting—-3 kgs—-150 kgs

precision casting —- 50 kg – 200 kgs

hard-precision shell— 30 kgs– 100 kgs

Չժանգոտվող պողպատի արտադրության գործընթացը եւ արտադրանքը ցուցադրում

PRODUCTS TYPE PROFILE


Սեղմեք ստորեւ պատկերը դիտել արտադրական գործընթացը

WE ALSO PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES

Մեր Advanteges

  • Մենք ունենք մեծ պաշար Գործարանային ռեսուրսները ձուլման եւ կեղծելու եւ թերթ մետաղական մասը.  Այս suppliers բոլորս վերանայվեն եւ գնահատվում է մեզ, եւ կարող է հանդիպել արտադրող արտահանման արտադրանքը.

    Մենք ունենք մեծ պաշար Գործարանային ռեսուրսները ձուլման եւ կեղծելու եւ թերթ մետաղական մասը. Այս suppliers բոլորս վերանայվեն եւ գնահատվում է մեզ, եւ կարող է հանդիպել արտադրող արտահանման արտադրանքը.

  • Մենք շատ լավ ծանոթ տեխնիկական եւ որակի չափանիշներ, ինչպիսիք են ASTM, DIN, EN, BS, NF, JIS, ինչպես եւ այլն:

    Մենք շատ լավ ծանոթ տեխնիկական եւ որակի չափանիշներ, ինչպիսիք են ASTM, DIN, EN, BS, NF, JIS, ինչպես եւ այլն:

  • Մենք ունենք շատ պրոֆեսիոնալ տեխնիկական եւ որակի թիմ ձուլման եւ կեղծելու եւ թիթեղներ մետաղական մասով:

    Մենք ունենք շատ պրոֆեսիոնալ տեխնիկական եւ որակի թիմ ձուլման եւ կեղծելու եւ թիթեղներ մետաղական մասով: